„Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” to zadanie, które realizujemy w ramach projektu grantowego LGD „Kraina Rawki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałnia "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel: Stworzenie nowej oferty spędzania wolnego czasu dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+ w Wioskach Tematycznych Krainy Rawki oraz podniesienie kompetencji 7 lokalnych liderów do końca 2019 roku.

Budżet: 48 304,00 zł

Odbiorcy projektu: Projekt skierowany jest do liderów wiosek tematycznych, mieszkańców 7 miejscowości z obszaru LGD, 210 uczestników warsztatów.

Zadania:

  • 7 warsztatów z rękodzieła „Nowoczesne wiórkarstwo” dla 105 uczestników
  • 42 godz. indywidualnego coachingu dla 7 liderów Wiosek Tematycznych Krainy Rawki
  • 1 szkolenie z profesjonalnej obsługi grup turystycznych dla 21 uczestników
  • 14 warsztatów rękodzieła „Tematyczne wiórkowanie” dla 210 uczestników
  • promocję grantu

W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz...
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sadkowicach wzięli udział w warsztatach „Tematyczne Wiórkowanie”.
W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz...
W niedzielę 8 września 2019 r. uczestniczyliśmy w Gminnym Festynie Wiśni w Regnowie. Nasza Wioska...
W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz...
Pierwsze warsztaty rękodzieła „Tematyczne Wiórkarstwo” w Wiosce Dębowej za nami! Gościliśmy klasę ze Szkoły Podstawowej...