W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” w czerwcu w świetlicy wiejskiej w Wiosce Dębowej Julianów i "Stolarence pod Paprocią" w Wiosce Mchu i Paproci Wólka Lesiewska zorganizowaliśmy kolejne warsztaty rękodzieła „Tematyczne Wiórkarstwo” dla grupy uczniów. Udział w każdym warsztatacie wzięło 15 osób. Prace dzieci były bardzo kreatywne!