W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” we wrześniu w świetlicy wiejskiej w Wiosce Dębowej Julianów zorganizowaliśmy kolejne warsztaty rękodzieła „Tematyczne Wiórkarstwo” dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy. Udział w warsztatach wzięło 15 osób. Prace dzieci były bardzo kreatywne!