W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz...
W Wiosce Rybnej Paplin 23 marca 209 roku odbyły się warsztaty pn. "Nowoczesne wiórkarstwo". Z...