W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” dnia 5 października w świetlicy wiejskiej w Wiosce Pomidorowej Sierzchowy zorganizowaliśmy kolejne warsztaty rękodzieła „Tematyczne Wiórkarstwo”. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy Gminy Cielądz oraz mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka.