W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” zrealizowaliśmy 14 warsztatów rękodzieła „Tematyczne Wiórkarstwo”. Przedstawiamy Wam zdjęcia z dwóch ostatnich warsztatów, które odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach. W warsztatach wzięli udział seniorzy i dzieci. Wiórki łączą pokolenia 🙂