W ramach grantu zrealizowaliśmy szkolenia przygotowujące mieszkańców Wiosek Tematycznych Krainy Rawki do prowadzenia warsztatów wiórkarskich.
Warsztaty prowadzili specjaliści z „Osikowej Doliny” https://www.osikowadolina.pl/sklep/warsztaty/