W ramach projektu „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” zorganizujemy 7 warsztatów w naszych Wioskach Tematycznych. W warsztatach z rękodzieła "Nowoczesne wiórkarstwo" weźmie udział conajmniej 105 uczestników. Podczas warsztatów mieszkańcy Wiosek Tematycznych Krainy Rawki przygotują się do stworzenia nowej oferty spędzania czasu wolnego w ich miejscowości.

„Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” to zadanie, które realizujemy w ramach projektu grantowego LGD „Kraina Rawki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałnia "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.