18 stycznia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach (Gmina Sadkowice) Zarząd naszego stowarzyszenia podpisał umowę z Zarządem LGD „Kraina Rawki” na realizację grantu pn. „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” Kwota dofinansowania wynosi 48 304,00 zł. W ramach grantu zrealizujemy:

– 7 warsztatów z rękodzieła „Nowoczesne wiórkarstwo” dla 105 uczestników
– 42 godz. indywidualnego coachingu dla 7 liderów Wiosek Tematycznych Krainy Rawki
– 1 szkolenie z profesjonalnej obsługi grup turystycznych dla 21 uczestników
– 14 warsztatów rękodzieła „Tematyczne wiórkowanie” dla 210 uczestników
– promocję grantu